Jak wygląda proces układania nawierzchni asfaltowej?

by admin
2 lata ago
387 Views

Proces układania nawierzchni asfaltowej odbywa się zarówno podczas tworzenia nowej drogi, jak i w trakcie remontów. Asfalt stosowany jest do układania: autostrad, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, podjazdów i mostów. Cała czynność związana z ułożeniem nawierzchni asfaltowej dzieli się na kilka etapów: przygotowanie podłoża, wybór mieszanki, ocena wizualna mieszanki, wylewanie asfaltu i zagęszczanie mieszanki.

Układanie nawierzchni asfaltowej krok po kroku

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni asfaltowej, należy odpowiednio przygotować podłoże. Obszar roboczy, powinien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń, a także zostać wyrównany i frezowany. W razie potrzeby trzeba dokonać korekty elementów, np. studzienek kanalizacyjnych.

Następnie dokonuje się wyboru mieszanki asfaltowej, która powinna być dobrana do potrzeb danych robót drogowych. Zamówienie jest dostarczane do miejsca układania nawierzchni. Wszystkie następne dostawy muszą odbywać się w ściśle określonych odstępach czasowych.

Ocena mieszanki asfaltowej jest bardzo istotna. Najważniejszym parametrem jest jej temperatura, która powinna wynosić od 140 do nawet 190 stopni Celsjusza. Wtedy asfalt dobrze wypełnia przestrzeń między kruszywem. Mieszanka ma czarny kolor i delikatnie połyskuje.

W tym momencie można przystąpić do układania nawierzchni asfaltowej przez rozkładarkę. Tempo wykładania asfaltu musi być stałe, bez długich przerw w dostawach mieszanki. Trzeba zachować odpowiednią grubość wykładanej nawierzchni i regularnie kontrolować jej stan.

Ostatnim etapem jest zagęszczenie mieszanki asfaltowej z użyciem walców. Do tej czynności, należy przystąpić jak najszybciej. Najlepiej od razu po wylaniu asfaltu. Nie należy jednak kontynuować zagęszczania, kiedy temperatura mieszanki będzie niższa, niż 90 stopni.