Odśnieżanie Warszawa - SAS‑BUD

  • Odśnieżanie chodników, parkingów, tarasów, ciągów komunikacyjnych, placów, dróg przeciwpożarowych, boisk

  • Usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych

  • Pryzmowanie śniegu w obrębie posesji

  • Wywóz śniegu z posesji

  • Uszorstnienie powierzchni solą i piaskiem