Firma odśnieżająca działająca w Warszawie i okolicach | SAS-BUD

odsniezanie
  • Odśnieżanie chodników, parkingów, tarasów, ciągów komunikacyjnych, placów, dróg przeciwpożarowych, boisk
  • Usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych
  • Pryzmowanie śniegu w obrębie posesji
  • Wywóz śniegu z posesji
  • Uszorstnienie powierzchni solą i piaskiem