Brukarstwo - SAS‑BUD

W ofercie wykonywanie kompleksowych usług brukarskich:

  • Korytowanie

  • Ustawienie obrzeży betonowych

  • Ustawienie krawężnika

  • Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

  • Podbudowa z kruszywa łamanego

  • Podbudowa z kruszywa na ścieżce

  • Nawierzchnie z kostki bet. / płyt bet.

  • Odwodnienie