Roboty drogowe - profesjonalne budownictwo drogowe w Warszawie

Wykonujemy usługi z zakresu roboty drogowe w Warszawie i okolicach. Jesteśmy pewną i rzetelną firmą, która od lat zajmuje się budową oraz modernizacją dróg.

Specjalizujemy się głównie w:

  • odtworzeniach wszystkich nawierzchni asfaltowych,
  • remontach cząstkowych dróg
  • frezowaniu nawierzchni
  • wykonywaniu przekopów po pracach instalacyjnych w tym po instalacjach wodociągowych

Wykonujemy prace związane z remontem dróg, ale również przygotowaniem nawierzchni pod remonty i budowy dróg. Posiadamy ogromne doświadczenie w budowie dróg, w tym również ścieżek rowerowych oraz nawierzchni asfaltowych, które później mają służyć jako parkingi lub drogi dojazdowe do osiedli. Prowadzimy współpracę z inwestorami instytucjonalnymi, ale również prywatnymi. Współpracujemy z deweloperami oraz firmami zajmującymi się instalacjami.

roboty drogowe

Nasza firma zajmuje się realizacją inwestycji drogowych, w tym wykonywaniem prac ziemnych, związanych z przygotowaniem nawierzchni pod położenie asfaltu lub bruku. Kładziemy również bruk oraz ustawiamy obrzeża betonowe, a także krawężniki. Stabilizujemy i przygotowujemy podłoże pod konkretny rodzaj drogi. Układamy również drogi płytowe.

Wykonujemy prace z zakresu budowy dróg z różnych rodzajów nawierzchni, w tym z asfaltu oraz mas bitumicznych. Rodzaj nawierzchni dopasowujemy do natężenia ruchu, a także rodzaju podłoża. Współpracujemy z architektami, w oparciu o plany budowlane, z uwzględnieniem przebiegu instalacji gazowych, czy wodociągowych. Nasze prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót drogowych, a realizacja drogi jest kończona w przewidzianym przez inwestora terminie.

roboty drogowe

Zajmujemy się również budową trwałych ścieżek rowerowych, w tym również przy budowie innego fragmentu drogi. Pomagamy w budowie ścieżek rowerowych w miastach wzdłuż dróg przeznaczonych dla ruchu pojazdów samochodowych. Podczas wykonywania ścieżek rowerowych pomagamy również przy ich znakowaniu oraz malowaniu na nich pasów.

Zajmujemy się również wykonywaniem parkingów oraz placów, w tym realizujemy projektowanie zatoki postojowej przy budynkach mieszkalnych oraz biurach.

Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, wykonując dla nich drogi wewnętrzne oraz wjazdy na posesję.

W ofercie mamy remonty dróg na całych odcinkach oraz przy usuwaniu pojedynczych usterek. Wymieniamy również warstwy ścieralne, prowadzimy podbudowy i uzupełnienia do warstwy wiążącej w drogach.

Istnieje możliwość zamówienia w naszej firmie usługi frezowania asfaltu, a także skropień międzywarstwowych za pomocą bardzo dobrze wiążącej emulsji asfaltowej, która sprawia, że droga jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Roboty drogowe prowadzimy na terenie Warszawy i okolic.