Jak i w jakim celu wykonuje się odpowietrzanie kanalizacji?

by admin
2 lata ago
485 Views

Jednym z warunków poprawnego funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej jest jej właściwa wentylacja. Bez dostępu do powietrza z zewnątrz w rurach kanalizacyjnych powstaje podciśnienie, które zakłóca działanie systemu. Najbardziej odczuwalnym tego skutkiem mogą być np. przedostające się do pomieszczeń nieprzyjemne zapachy. Aby mieć pewność, że do pionów wentylacyjnych dopływa powietrze, trzeba przy budowie instalacji kanalizacyjnej zadbać o odpowiednie odpowietrzenie. Jak to zrobić, by system działał właściwie?

W jaki sposób odpowietrza się kanalizację?

Najczęściej do odpowietrzania instalacji kanalizacyjnych wykorzystuje się wywiewki. Elementy te montuje się na zakończeniach pionów i wyprowadza ponad dach budynku w taki sposób, by wydobywające się z nich zapachy, nie przedostawały się do wnętrza domu. Przede wszystkim ważne jest to, by wywiewki znajdowały się w odpowiednim miejscu. Z tego powodu zazwyczaj wyprowadza się je w odległości około 4 m od okien połaciowych oraz na wysokości około 50 cm ponad dachem. Średnica kominków odpowietrzających powinna być albo równa, albo nieco większa od średnicy pionu kanalizacyjnego. Ich ujście musi być też odpowiednio zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz ptakami.

Odpowietrzenie przy wykorzystaniu wywiewek powinno stanowić zakończenie każdego pionu kanalizacyjnego, ale nie zawsze jest to możliwe. Rozwiązaniem alternatywnym jest montaż przez hydraulika zaworów napowietrzających. Znajdują one zastosowanie wewnątrz budynków najczęściej w przypadkach, gdy:

  • istnieje co najmniej kilka pionów kanalizacyjnych i w części z nich nie zostały zamontowane wywiewki,
  • montaż wywiewek na pionach jest z jakiegoś powodu niemożliwy.

W porównaniu do wywiewek działanie zaworów napowietrzających nie jest jednak tak skuteczne. Powodem tego jest jednostronny przepływ powietrza. Zawory dostarczają powietrze do instalacji, ale nie odbierają tego z nieprzyjemną wonią, przez co zwykle stanowią uzupełnienie systemu odpowietrzającego, a nie jego filar.