Kiedy przeprowadzane jest frezowanie nawierzchni asfaltowych?

by admin
2 lata ago
270 Views

Drogi publiczne poddawane są olbrzymim przeciążeniom, użytkowane w ciężkich warunkach atmosferycznych ulegają z czasem różnym deformacjom. Powstają w nich różnego rodzaju nierówności i koleiny. Podobnie może dziać się w nawierzchni z betonu, w przypadku zbyt wczesnego znacznego obciążenia. Renowacja dróg polega na frezowaniu miejsc uszkodzeń i odnowieniu wierzchniej warstwy.

Kiedy powinno być przeprowadzone usuwanie drogowych nawierzchni?

Frezowanie nawierzchni z asfaltu pozwala na przeprowadzenie remontu, modernizacji zarówno w przypadku punktowych ubytków w drodze, jak i na całych odcinkach drogi. W wielu przypadkach jest to jeden ze sposobów na naprawę drogi bez konieczności wykonywania nowej warstwy nawierzchni, skracając czas napraw i jej koszt. Dzięki zastosowaniu w urządzeniu specjalnych bębnów do frezowania korekcyjnego o gęstym rozmieszczeniu ostrzy uzyskuje się wysokiej jakości nawierzchnię. Powstały w trakcie prac urobek może być ponownie wykorzystany do robót drogowych po odpowiednim przygotowaniu granulatu do danych czynności naprawczych.

Jak przeprowadza się frezowanie nawierzchni asfaltowych?

Budowane nawierzchnie asfaltowe projektowane są tak, aby warstwa wierzchnia miała grubość około 15 cm i była odporna na koleinowanie. Niestety zdarza się, że w wyniku zaniedbań dzieje się inaczej. Gdy konieczne jest zlikwidowanie garbów kolein na powierzchni wysokości 30 mm, frezowanie przywraca bezpieczeństwo korzystania z drogi przez pojazdy silnikowe. Gdy koleiny są głębokości do około 30 mm, poza frezowaniem pokrywa się asfalt warstwą utrwalacza i w zależności od grubości uszkodzeń poddaje się wyrównane obszary przykryciu mieszkami mineralno – bitumicznymi. O sprawności przeprowadzenia czynności naprawczych decyduje doświadczenie w obsłudze nad maszynami jej operatorów. Praktyka i znajomość merytoryczna problemów powstawania kolein pozwala zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.