Co wpływa na wybór fundamentów pod dom jednorodzinny?

by admin
3 lata ago
607 Views

O stabilności budynku oraz jego wytrzymałości decyduje fundament, na którym osadza się mury. To właśnie ten element rozpoczyna każdą budowę domu i to od jego jakości zależy trwałość budowanej konstrukcji. Zastanawiasz się, co wpływa na wybór fundamentu? Spieszymy z odpowiedzią. Wybór fundamentów zależy od rodzaju projektu, w tym typu konstrukcji i jej obciążenia oraz warunków glebowych działki, na której dom powstanie. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, co uwzględnia się przy wyborze fundamentów pod dom jednorodzinny oraz który ich rodzaj wykorzystuje się najczęściej.

Jaki rodzaj fundamentów sprawdza się w przypadku domów jednorodzinnych?

Przed wyborem fundamentów warto przeprowadzić badanie gruntów, na podstawie którego ocenia się rodzaj gleby oraz poziom wód gruntowych. Uzyskanie takich informacji pozwala dostosować fundamenty do panujących warunków, co przekłada się na stabilność konstrukcji oraz eliminuje ryzyko jej przemieszczania. Ponadto przy wyborze fundamentów należy uwzględnić też region, w którym znajduje się działka. Ma to znaczenie w kontekście głębokości fundamentów, którą ocenią się na podstawie stref głębokości przemarzania wyznaczonych na terenie całej Polski. Przyjmuje się, że fundamenty pod dom jednorodzinny powinny osiągać głębokość od 0,8 do 1,4 m. Zasada jest taka, by ich głębokość na konkretnym terenie nie przekraczała wskazanej głębokości przemarzania.

Po przeanalizowaniu warunków glebowych oraz oszacowaniu głębokości fundamentów można przejść do wyboru ich rodzaju. To zadanie warto zlecić profesjonalistom np. z naszej firmy SAS-BUD, którzy zajmują się wykonywaniem fundamentów w Warszawie. Najczęściej pod dom jednorodzinny wybiera się ławy i ściany fundamentowe. Wybór ten zwykle motywuje się faktem, że konstrukcje domów jednorodzinnych nie wywierają dużego obciążenia na grunt. W przypadku, gdy buduje się domy jednorodzinne z piwnicami, stosuje się ławy schodkowe. Innym rodzajem fundamentu, który znajduje zastosowanie przy budowie domów jednorodzinnych, są płyty fundamentowe. Płyty zastępują ławy fundamentowe na grząskich gruntach, które cechuje słaba nośność.