Oferta - SAS‑BUD

 • Wykonywanie fundamentów

 • Murowanie ścian i ogrodzeń

 • Zagospodarowania terenów zieleni

  • Urządzanie zieleni wg projektu inwestora
  • Usługi pielęgnacyjne ogrodów i innych terenów zielonych
  • Sadzenie drzew, krzewów i roślin
 • Spawanie

W ofercie wykonywanie kompleksowych usług brukarskich.

 • Korytowanie

 • Odwodnienie

 • Wykonanie podbudowy

 • Ułożenie kostki wraz z obrzeżami

 • Odśnieżanie

  Chodników, parkingów, tarasów, ciągów komunikacyjnych, placów, dróg przeciwpożarowych, boisk

 • Usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych

 • Pryzmowanie śniegu w obrębie posesji

 • Wywóz śniegu z posesji

 • Uszorstnienie powierzchni solą i piaskiem

 • Szpachlowanie

 • Tynkowanie

 • Malowanie

 • Prace hydrauliczne

 • Prace elektryczne

 • Prace glazurnicze, kompleksowe wykonanie łazienek

 • Montaż paneli, listew

 • Montaż drzwi

 • Składanie i montaż mebli

 • itp.