Legalizacja pobytu cudzoziemców Warszawa - SAS‑BUD

Zajmujemy się pełną obsługą prawną cudzoziemców w szczególności świadczeniem usług związanych z legalizacją pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce.

Oferujemy profesjonalną obsługę w procedurach dotyczących:

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  • Zezwolenie na pracę typ A

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)

  • Informacja Starosty

  • Bieżące odpowiedzi na pisma urzędowe

Reprezentujemy zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i osoby prywatne.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, aż do zakończenia procedury.